Thủ tục làm sổ đỏ quận Hoàng Mai

Với những khách hàng thực hiện thủ tục làm sổ đỏ quận Hoàng Mai cần lưu ý rất nhiều điều bởi. Dưới đây là quy trình thực hiện chi tiết.

Thành phần nộp hồ sơ

– Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận (theo Mẫu số 04/ĐK);

– Sổ hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân (Bản photocopy)

– Giấy tờ về quyền sử dụng đất (Bản sao chứng thực – nếu có) ;

– Giấy tờ về tài sản gắn liền với đất theo quy định tại các Điều 31, 32, 33, 34 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (nếu có tài sản và có yêu cầu chứng nhận quyền sở hữu) (Bản sao chứng thực)

– Sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng (trừ trường hợp trong giấy tờ về tài sản gắn liền với đất đã có sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng).

– Văn bản uỷ quyền nộp hồ sơ hoặc nhận Giấy chứng nhận (nếu có).

– Các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai theo quy định của pháp luật (Bản sao – nếu có) ;

– Tờ khai nộp lệ phí trước bạ nhà, đất (theo mẫu) ;

– Đơn đề nghị được ghi nợ tiền sử dụng đất, ghi nợ lệ phí trước bạ (đối với trường hợp chưa có khả năng tài chính để nộp tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ).

Quy trình thực hiện thủ tục làm sổ đỏ quận Hoàng Mai

Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa thuộc UBND cấp xã nơi có đất hoặc UBND cấp huyện.

Bước 2:

+ Trường hợp nộp hồ sơ tại UBND cấp xã: UBND cấp xã tiếp nhận, kiểm tra, lập Tờ trình kèm theo hồ sơ gửi UBND cấp huyện; thời gian giải quyết không quá 15 ngày (không kể thời gian trích đo, kiểm tra bản đồ trích đo và thời gian công khai kết quả kiểm tra).

+ Trường hợp nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa – UBND cấp huyện: UBND cấp huyện tiếp nhận, gửi hồ sơ đến UBND cấp xã để lấy ý kiến xác nhận (thời gian thực hiện: không quá 01 ngày)

Bước 3: UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ từ UBND cấp xã, kiểm tra hồ sơ, xác minh thực địa trong điều kiện cần thiết, xác nhận đủ điều kiện hay không đủ điều kiện vào đơn đề nghị, dự thảo Tờ trình của phòng Tài nguyên và Môi trường, dự thảo Quyết đinh của UBND cấp huyện, viết Giấy chứng nhận và gửi phòng Tài nguyên và Môi trường để kiểm tra. (thời gian thực hiện: không quá 07 ngày)

Trường hợp không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận thì gửi thông báo cho UBND cấp xã và người đề nghị cấp Giấy chứng nhận biết.

Bước 4: Phòng Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, lập Tờ trình UBND cấp huyện ký Quyết định công nhận quyền sử dụng đất và Giấy chứng nhận (Trường hợp thuê đất thì trình UBND cấp huyện ký Quyết định cho thuê đất, hợp đồng thuê đất và trình UBND cấp huyện ký ,cấp Giấy chứng nhận sau khi người sử dụng đất hoàn thành nghĩa vụ tài chính) (thời gian thực hiện: không quá 03 ngày).

Bước 5: UBND cấp huyện nhận hồ sơ, xem xét ký Quyết định công nhận quyền sử dụng đất và Giấy chứng nhận (thời gian thực hiện: không quá 03 ngày).

Bước 6: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện gửi số liệu địa chính, tài sản gắn liền với đất đến Chi cục Thuế để xác định nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải xác định nghĩa vụ tài chính (thời gian thực hiện: không quá 02 ngày)

Bước 7: Chi cục Thuế có trách nhiệm xác định nghĩa vụ tài chính, gửi lại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất để người đề nghị cấp Giấy chứng nhận thực hiện nghĩa vụ tài chính (thời gian thực hiện: không quá 03 ngày).

Bước 8: Sau khi Chi cục Thuế có thông báo xác định nghĩa vụ tài chính, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện vào sổ cấp Giấy chứng nhận, sao Giấy chứng nhận và gửi thông báo xác định nghĩa vụ tài chính cho người đề nghị cấp Giấy chứng nhận thực hiện (thời gian thực hiện: không quá 02 ngày).

Bước 9: Sau khi người được cấp Giấy chứng nhận nộp đủ chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng cấp huyện có trách nhiệm thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận, thu giấy tờ gốc về đất và tài sản khác gắn liền với đất và trao quyết định công nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (thời gian thực hiện: không quá 01 ngày).

Thời gian thực hiện thủ tục làm sổ đỏ quận Hoàng Mai: Không quá 30 ngày

Xem thêm thủ tục sang tên sổ đỏ nhanh tại đây https://phaply.ancu.com/sang-ten-so-do-nhanh/